Find relevant akademisk arbejde.

Vi holder af at dele relevant viden. Vi tager dog ikke ansvar for indholdet i følgende publikationer. God læselyst.

 
 
 

Ændrede familiesammenførings-regler

Hvad har de nye regler betydet for pardannelsesmønstret blandt etniske minoriteter? Rapport 09:28 fra det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 2009

Forfatter: Garbi Schmidt, Brian Krogh Graversen, Vibeke Jakobsen, Tina Gudrun Jensen og Anika Liversage

Læs her →

Pardannelse blandt etniske minoriteter i Danmark

Undersøgelse af pardannelsesmønstre og holdninger til partnervalg og ægteskab blandt unge i Danmark med etnisk minoritetsbaggrund. Rapport 04:09 fra det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 2004.

Forfatter: Garbi Schmidt og Vibeke Jakobsen

Læs her →

Whats love got to do with it?

Speciale om familiesammenføring fra kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi ved Århus Universitet. Sommer 2013.

Forfatter: Heidi Joensen

Læs her →

 

Restriktioner og Rettigheder

Opgave om eksildanskere i Sverige, Minoritetsstudier, Københavns Universitet 2009.

Forfatter: Anne Zacho Møller

Læs her →

National identitet på prøve

Undersøgelse af tilknytningen til hjemlandet blandt danskere bosat i Sverige pga. danske familiesammenføringsregler, ÆUGs hjemmeside 2009-2010.

Forfatter: Anne Zacho Møller

Læs her →

Network Formation and Sense of Belonging

An investigation of social boundaries and affiliation of non-EU spouses of Danish citizens resident in Sweden. Master thesis , International Migration and Ethnic Relations, Malmö Högskola 2009.

Forfatter: Anne Zacho Møller

Læs her →

 

Årets ord er Udlændingeservice

Speciale om Udlændingeservices krisekommunikation i forbindelse med Metockdommen og beskyldningerne om vildledning i 2008.  Copenhagen Business School 2009.

(Brugerundersøgelse findes på siderne 70-77, samt i bilag 30-33 med diagrammer over brugernes svar i bilag 31.)

Forfatter: Tanja Winsløv

Læs her →

Good Day! My name is Martin and I am a Danish citizen

Problem-solving, knowledge-sharing, and trust in online interaction – the case of family reunification. Journal of media and communication research. Vol 28, No 53 (2012).

Forfatter: Astrid Jensen & Annette Grindsted

Læs her →

Spørgeskemaundersøgelse om familiesammenførtes trivsel

Besvarelser fra den danske ægtefælle i ægtepar, der har brugt eu-reglerne for fri bevægelighed til at opnå familiesammenføring.

Forfatter: Signe Hermann

Læs her →