Sådan gør du

Hverdagen i Danmark.

 

Vi ønsker, at alle dansk-internationale par får en god start på livet i Danmark. Derfor har vi samlet en oversigt over hvilke tilbud I kan deltage i. Både før familiesammenføringen er på plads og efter.

Hverdagen i Danmark - ÆUG - Ægteskab Uden Grænser
 
 
 

Danskundervisning

Efter at I er blevet familiesammenført, har den udenlandske partner ret til gratis danskundervisning. Hvis I er blevet sammenført efter danske nationale regler, vil I blive indkaldt til en samtale i jeres kommune, hvor I sammen aftaler, hvordan undervisningsforløbet skal foregå. Hvis I er blevet familiesammenført efter EU retten, skal I selv tage kontakt til et sprogcenter.

Dem der er på processuelt ophold, studerende eller på besøg, har mulighed for at tilmelde sig i danskundervisning hos private studieskoler, der tilbyder danskundervisning, som I selvfølgelig selv skal betale.

Ægteskab Uden Grænser anbefaler at lære sproget så hurtigt som muligt. Først og fremmest fordi I skal opfylde et sprogkrav 6 måneder efter I er blevet familiesammenført. Derudover er det langt nemmere at finde job, skabe sociale relationer og klare sig i forskellige hverdagssituationer, når man kan tale sproget.

Mange familiesammenførte har ikke mulighed for, at betale dyre undervisningsgebyrer, derfor findes der også en række kirker og organisationer, der tilbyder billig danskundervisning. ÆUG bekendt findes der pt. følgende steder, der tilbyder danskundervisning:

 

København

 

Frelsens hær

Thorsgade 48a

www.kalejdoskop.dk

 

Bethesda - Internationalt Kristent Center

Rømersgade 17

www.imta.dk

 

Aarhus

 

Stjernen - Internationalt Kristent Center

Vejlby Centervej 46

8240 Risskov

www.imta.dk

 

Aalborg

 

Elsk-Aalborg

Hjulmagervej 28

9000 Aalborg

www.elskaalborg.dk

 
 

Arbejde og uddannelse

Arbejde

Det kan være en udfordring for den nyankommne partner at finde et arbejde. Så længe man ikke behersker sproget er jobmulighederne begrænsede, men der er heldigvis hjælp at hente. Kontakt jeres jobcenter, for at høre hvordan de kan hjælpe med jobsøgningen. Alt efter hvilken kommune I bor i, er der blandt andet mulighed for at få hjælp til at skrive CV og komme i kontakt med arbejdsgivere. Det er også muligt at få vejledning om ens uddannelsesmuligheder og få hjælp til at komme i gang med jobpraktik. Du behøver ikke at modtage kontanthjælp for at få hjælp på jobcentret.

Udover den hjælp I kan få på jobcentret, er det også en god idé at skabe sig et personligt netværk. Et godt udgangspunkt er selvfølgelig Ægteskab uden Grænser. Igennem vores sociale arrangementer, netværksmøder og Facebookgrupper kan I møde andre dansk-internationale par, der kan hjælpe gode råd og tips om jobmarkedet.

Uddannelse

I kan få eventuelle eksamenspapirer fra partnerens hjemland vurderet. For at læse mere om vurdering og anerkendelse af udenlandske eksamener, henviser vi til Uddannelses og Forskningsministeriet her →

Eksamenspapirer fra et uddannelsessystem der ligner det danske, kan muligvis være adgangsgivende på en videregående uddannelsesinstitution. I skal selv kontakte de enkelte uddannelsessteder for at høre om specifikke adgangskrav.

Hvis den udenlandske eksamen ikke opfylder kravene for at være adgangsgivende til den ønskede uddannelse, er det muligt at supplere sin eksamen med enten enkelte fag, eller hele forløb, som på sigt vil være adgangsgivende til videre uddannelse. Det er især uddannelser fra udviklingslandene, der ikke godkendes på lige fod med de danske.

Du kan også få vurderet din udenlandske eksamen, i relation til det danske arbejdsmarked, eller en dansk uddannelse. Der findes flere forskellige muligheder for uddannelse, der både er rettet mod arbejdsmarkedet og mod uddannelsessystemet og flere uddannelser har forberedelseskurser til den egentlige uddannelse. Vi henviser til Uddannelses Guiden for yderligere information uddannelsesmuligheder her →

 
 

Udfordringer og fordomme

Danmark er et dejligt land med rigtig mange gode kvaliteter. Der er gode muligheder for både job, uddannelse og social sikkerhed i Danmark, hvilket er noget mange par sætter pris på, når de vælger at flytte sammen til i Danmark.

Udfordringerne ved at etablere et liv i Danmark kan dog være mange. Det kan være svært at få et job og det at lære dansk kan være en udfordring for mange.

Derudover er det også meget forskelligt, hvordan omgivelserne tager imod den udenlandske ægtefælle. De fleste som vi er i kontakt med oplever, at de bliver taget godt imod af familie, venner og bekendte. Men vi møder også udenlandske partnere der oplever, at der sættes spørgsmålstegn ved deres intentioner ved ægteskabet. Vi kender alle til disse snæversynede fordomme om blandt andet ’golddiggers’ og ’postordrebrude’, der uheldigvis rammer enkelte dansk-internationale par, skønt deres ærlige intentioner med ægteskabet.

Det er derfor en rigtig god idé, at melde sig ind i ÆUG’s netværksgrupper på Facebook, hvor I kan snakke med andre familiesammenførte, om disse ubehagelige oplevelser, eller andre udfordringer I står med i hverdagen.

 
 

Vi er alle i samme båd

Når du som dansker har fået din partner til landet, er det dit ansvar at introducere din partner til landet, og de normer og skikke vi har herhjemme.

At flytte til et nyt land er en stor omvæltning i livet, der kan medføre mange frustrationer. Mange udenlandske ægtefæller beskriver en følelse af, at den viden, erfaring og traditioner de har med sig fra hjemlandet ikke kan bruges længere. Familierelationer og venskaber er anderledes i Danmark end i hjemlandet og det kan være udfordrende, at løse almindelige hverdagssituationer. Pludselig kan de kun huske de gode ting ved deres hjemland og kan kun se alt det dårlige ved Danmark.

Vi oplever derudover, at udenlandske partnere  kan blive ensomme og isolerede, hvis de kun har kontakt til Danmark igennem den danske ægtefælle. Husk derfor, at støtte din partner i, at skabe sin egen sociale omgangskreds. Et godt netværk kan være altafgørende for din partners trivsel her i landet og dermed også for jeres samliv.

Det er derfor en rigtig god idé at tilmelde sig en af ÆUGs netværksgrupper. Vi forsøger at afholde uformelle arrangementer, med jævne mellemrum for alle interesserede. Vi deler erfaringer, hygger og sludrer. Og der snakkes flere forskellige sprog - ikke kun dansk.

Husk at vi er alle i samme båd, lige meget hvilke følelser I sidder med, er der stor sandsynlighed for, at andre har oplevet noget lignende. Hvis I er interesserede, i at være med til et arrangement eller evt. være med til at arrangere, så følg med på vores facebookside, eller henvend dig til vores netværk eller bestyrelse, for at komme i kontakt med andre i jeres nærområde.