Vi drømmer om at blive overflødige.

 
 

Danmark er et dejligt land. Her har vi et stærkt socialt sikkerhedsnet og gode muligheder for at skabe et trygt familieliv. Langt de fleste af os ønsker derfor at leve med vores familie i Danmark. Det er en mulighed for de fleste danskere, mens andre må kæmpe en hård kamp.

 
 

Alt for mange danskere kæmper en urimelig kamp for kærligheden.

 
 

Danmark er også et lille land, der erkender værdien af international erfaring. Derfor rejser tusindvis af danskere hvert år til udlandet for at arbejde og studere og samtidig opnå international viden og indsigt, der er værdifuld for vores lille samfund. Nye venskaber opstår, og nye kæresteforhold blomstrer. Det er altså helt almindeligt for danskere at finde kærligheden uden for Danmarks grænser. Faktisk så almindeligt, at hver 6. dansker gifter sig med en person fra udlandet.

Danmark er på mange måder et frit land, og vi er frie til selv at bestemme, hvem vi gifter os med. Men kravene, der stilles til dansk-internationale par, der ønsker at bo i Danmark, gør det nærmest umuligt at leve med den ægtefælle, de selv har valgt.

Ydermere bliver reglerne strammet og ændret så ofte, at det er nærmest umuligt for både almindelige danskere, politikere, ja endda garvede jurister at finde rundt i paragrafferne.

 

Vidste du

AT DET AT VÆRE GIFT OG HAVE BØRN MED EN DANSK STATSBORGER IKKE GIVER ADGANG TIL PERMANENT OPHOLDSTILLADELSE?

OG SÅ LÆNGE MAN KUN HAR MIDLERTIDIG OPHOLDSTILLADELSE, KAN MAN BLIVE TVUNGET TIL AT FORLADE DANMARK OG SIN FAMILIE, HVIS MAN IKKE LÆNGERE OPFYLDER DE MANGE KRAV TIL BOLIGFORHOLD, INDKOMSTGRUNDLAG OG BESTÅELSE AF DANSKPRØVER.

 
 

Lovgivningen har fatale konsekvenser for det enkelte menneske.

 
 

Hos Ægteskab Uden Grænser mener vi, at alle danskere skal kunne bo i Danmark med den de elsker under værdige forhold. Men sådan er det desværre ikke for de danskere, der har mødt kærligheden i udlandet. Dansk-internationale par tvinges i stedet til at imødekomme urimelige krav fra regeringens side. Og prisen er høj både økonomisk, socialt og sundhedsmæssigt.

Nygifte par, der står på tærsklen til at starte et nyt liv sammen i Danmark, tvinges til at bruge hele opsparinger eller optage lån til at stille unødvendigt store økonomiske sikkerhedsstillelser og betale tårnhøje ansøgningsgebyrer. Blot for retten til at leve sammen som familie. Penge de har brug for til at etablere sig i den nye hverdag, de nu skal til at udleve sammen.

Tusindvis af danskere tager afsked med familie, venner og jobs og flytter til andre lande for at være sammen med den, de elsker. Enten fordi de ikke kan opfylde de absurde krav, der stilles til deres parforhold, eller fordi de ikke tør lægge deres fælles fremtid i hænderne på en lovgivning, der konstant strammes, forandres, og i sidste ende kan skille dem ad.

Ægteskab Uden Grænsers egne undersøgelser viser desuden, at de konstante stramninger og ændringer er direkte årsag til, at stress og depression er dobbelt så udbredt blandt familiesammenførte end i resten af befolkningen. De familier, der opfylder kravene i dag, opfylder dem måske ikke i morgen, hvilket i værste tilfælde kan føre til udvisning.

De love og regler, der skal beskytte os, skaber et usikkert familieliv, hvor forelskelse og parforhold drukner i papirarbejde og familier skilles fra hinanden.

Vores kamp handler derfor ikke kun om grundlæggende rettigheder, ligestilling og værdighed. Den handler ligeså meget om friheden til at leve et trygt familieliv og følelsen af at høre til i sit hjemland. Vi kæmper for forandring, kærlighed og ægteskab uden grænser.

 

4/5

FAMILIESAMMENFØRTE DANSKERE EFTER EU-REGLERNE HAR PÅ ET ELLER FLERE TIDSPUNKTER I FAMILIESAMMENFØRINGSPROCESSEN FØLT SIG SÅ STRESSEDE, AT DET ER GÅET UD OVER DERES HVERDAG

 

Kom tættere på.

 

Kærlighed eksisterer mellem mennesker overalt. Kærlighed er grænseløs og alligevel kan den være forbudt.

Det satte vi spot på i 2016 med et storytelling-arrangement i samarbejde med Forvandlende Fortællinger. Her kan du gense forløbet med otte af vores medlemmer, der modigt delte deres historie foran flere hundrede publikummer på Bremen Teater.

 

Vores formål

 

→ At sikre danske borgeres ret til frit at vælge deres ægtefælle og bo sammen i Danmark uanset ægtefællens nationalitet, alder, religion, uddannelse, erhvervserfaring mm.

→ At sikre en ordentlig og human behandling under processen med at søge visum, opholdstilladelse og dansk statsborgerskab til den udenlandske ægtefælle og deres børn.

→ At sikre dansk-internationale ægtepar trygge rammer omkring livet i Danmark og den højest mulige grad af ligebehandling med andre borgere.

→ At bidrage til at skabe respekt omkring dansk-internationale ægtepar.

 
Rød farve.jpg
 

VI ARBEJDER FOR

→ At synliggøre de problemer og urimeligheder, som den gældende udlændingelov volder for dansk-udenlandske familier.

→ At give medlemmerne kvalificeret information, rådgivning og støtte, når der søges om visum og opholdstilladelse og under en evt. klagesag.

→ At skabe en positiv holdning i befolkningen omkring udlændinges betydning for Danmark, så der opnås en folkelig opbakning til en rimelig lovgivning.

→At permanent opholdstilladelse skal kunne opnås efter et vist antal år i Danmark uden krav om fuldtidsarbejde eller aktivt medborgerskab eller andre ting, der kan forhindre dansk-udenlandske familier i at opnå den relative tryghed, som det giver at have permanent opholdstilladelse i Danmark.

→ At dansk-udenlandske familier kan bo i Danmark uden at blive udsat for økonomisk diskrimination i form af f.eks. optjeningsprincipper til børnecheck eller sundhedsydelser, urimeligt høje ansøgningsgebyrer eller forbud mod at trække på de sociale ydelser, som også dansk-udenlandske familier betaler til via skatten.

→ At udlændinge, som bor i Danmark, skal have mulighed for efter et vist antal år at opnå dansk statsborgerskab på rimelige og overkommelige vilkår.

→ At få en integrationslovgivning som sikrer en ordentlig behandling i kommunerne, god sprogundervisning og anerkendelse af udenlandske uddannelser.

 
 

Giv Danmark værdigheden tilbage.

 
Chritopher og Barbara - Close 4, 2500.jpg