Læs vores breve til politikere og andre relevante modtagere.

 
 

Marts 2018

Undersøgelse om kommuners træk på bankgarantien

Læs brevet her →

Oktober 2015

Til Udlændingenævnet og Udvalget for Udlændinge og Integration vedr. selvforsørgelseskravet

Læs brevet her →

Oktober 2015

Til Socialdemokraterne om udlændingestramninger

Læs brevet her →

 

Oktober 2014

Til justitsministeren om det urimelige selvforsørgelseskrav

Læs brevet her →

Oktober 2014

Til Liberal Alliance om udlændingestramninger

Læs brevet her →

November 2013

Til Udvalget for Udlændinge og Integration vedr. selvforsørgelseskravet

Læs brevet her →

 

Marts 2011

Til Integrationsministeren

Læs brevet her →

Maj 2011

Lovforslag om familiesammenføring rummer mange problemer

Læs brevet her →

Januar 2010

Til Socialistisk Folkepartis bestyrelsesformænd om ægtefællesammenføring

Læs brevet her →

 

Januar 2010

Til Socialistisk Folkepartis hovedbestyrelses medlemmer om ægtefællesammenføring

Læs brevet her →

Maj 2010

Til Venstres formænd om ægtefællesammenføring

Læs brevet her →

November 2010

Til Danmark om fremtidens samfund

Læs brevet her →

 

Marts 2009

Til integrationsministeren om den økonomiske sikkerhed

Læs brevet her →

Marts 2009

Til Radikale Venstres integrationsordfører om den økonomiske sikkerhed

Læs brevet her →

Marts 2009

Til Socialistisk Folkepartis folketingsmedlemmer om den økonomiske sikkerhed

Læs brevet her →

 

Marts 2009

Til Socialdemokraternes folketingsmedlemmer om den økonomiske sikkerhed

Læs brevet her →

Marts 2009

Til Venstres og Det Konservative Folkepartis folketingsmedlemmer om ægtefællesammenføring

Læs brevet her →

Marts 2009

Til Dansk Folkepartis folketingsmedlemmer om masseindvandring og bortvisning af danske borgere

Læs brevet her →

 

September 2009

Til Enhedslistens integrationsordfører om den økonomiske sikkerhed

Læs brevet her →

September 2009

Til Henrik Dam Kristensen om ægtefællesammenføring

Læs brevet her →

September 2009

Til Socialdemokraternes kredsformænd om ægtefællesammenføring

Læs brevet her →

 

August 2008

Til ombudsmanden om EU-regler

Læs brevet her →

Juni 2006

Til minister for flygtninge, indvandrere og integration om EU Kommissionen og dansk tolkning af EU-regler

Læs brevet her →

Februar 2006

Til integrationsministeren om danskere opfordres til at forlade xxx-lande

Læs brevet her →

 

September 2005

Til Statsminister Anders Fogh Rasmussen medlem af globaliseringsrådet

Læs brevet her →