Bliv frivillig

Ægteskab Uden Grænser er en forening, som danner grundlag i og er baseret på frivillige kræfter. Der er altid plads til nye kreative ideer og indskud og vi har altid behov for opbakning. Det er et ønske fra foreningen, at Ægteskab Uden Grænser i stigende grad skal rumme flere aktiviteter og iniativer og her bliver det afgørende, at foreningen netop har opbakning fra frivillige kræfter.

Lige nu har vi brug for frivillige til følgende grupper:

Event

Ansvarlig for sociale events, medlemsaktiviteter og generelt hjælp til integration og arrangementer, som prioriteres af gruppen.

PR

Promovering af ÆUG, sociale medier, læserbreve og meget andet, som PR-gruppen kommer på. 

Politik - og jura

Høringssvar, klagesager og interessevaretagelse over for myndigheder og politikere.

Det er afgørende, at vores frivillige er selvstændige, engagerede og har gode samarbejdsevner. De frivillige vil have stor frihed til at udføre projekter, som grupperne selv formulerer, men vil også skulle varetage opgaver vedtaget af bestyrelsen.

Send gerne en kort præsentation af dig selv og fortæl os, i hvilken gruppe og hvorfor du gerne vil være frivillig til: info@aegteskabudengraenser.dk

Gode ideer er hjerteligt velkomne - også selvom vi ikke selv har fundet på dem! Så send os også gerne en mail med information, ideer, forslag eller ønsker og så ser vi, hvorledes vi bedst kan gøre brug af dit engagement og dine kompetencer i foreningen.