Udfordringer

Omgivelsernes modtagelse

Man har været ude længe og længe har man glædet sig til at komme hjem til kære Dannevang, der i hukommelsen når urimelige højder. Danmark er jo så vidunderligt, med det gode system, det åbne demokrati og respekt for menneskerettigheder. Når man så endelig kommer tilbage til fædrelandet, kan det blive en brat opvågnen til realiteterne.

Omgivelserne kan være kritiske overfor ægtheden af din partners følelser. F.eks vil mange kvinder med mænd fra Mellemøsten blive spurgt, om ikke de har set ?Ikke uden min datter?. Det kan også ofte være svært for omgivelserne at sætte sig ind i den frustration, man selv føler over, hvorfor det skal være så besværligt, og mange vil komme med svar som ?jamen, nu er I jo kommet hertil?, som om at så skulle alt jo være i den skønneste orden, og så er loven jo heller ikke så slem, for I fik jo lov til at komme hjem.

Der er ikke meget at gøre til denne form for modtagelse. Man kan prøve at forklare det, eller man kan prøve, om man bare kan vende det døve øre til. Det kan dog være en terapi at komme med til nogle netværksmøder og få delt sine frustrationer med andre i samme båd. Læs eventuelt om mulighederne for at deltage i netværk.

Racisme

En ting er uforståenhed fra omgivelserne, en værre ting er direkte racisme, som desværre bliver sværere og sværere at undgå i Danmark. Et godt råd hvis du eller din partner føler jer stødt, er at gøre folk opmærksomme på, at de faktisk er grove og sårer Jer. Det er også helt legitimt, når folk kommer med platte racistiske vittigheder at sige fra og gøre opmærksom på, at man synes, det er dybt upassende, plat og sårende. Hvis ingen siger fra overfor racisme, vil det aldrig ophøre. Mange oplever også at miste gamle venner pga. dette problem.

Eksilkrise

Når man flytter til et andet land, er der nogle faser, som næsten alle gennemgår som en del af det at være i en fremmed kultur. En del af denne tilvænningsproces er et fænomen, der hedder eksilkrise, der indtræffer efter ca. 3 måneder og kan komme tilbage. Når en person er i eksilkrise, føles alt i det nye land forkert og irriterende. Man kan lige pludselig kun huske de gode ting ved ens hjemland, og kan kun se alt det dårlige ved Danmark. Der er ikke så meget at gøre ved det. Man kan trøste sig med, at det fortager sig af sig selv, og at det er en helt naturlig og forventelig følelse.

Fælles og separate tilværelser

Når du har fået din partner til Danmark er du lige pludselig blevet ambassadør for landet. Du skal gøre dit bedste for at få introduceret din partner til landet og normer og skikke samtidig med, at det er dit ansvar at få den anden til at føle sig velkommen. Det kan være det lyder banalt, men mange glemmer, hvor alene partneren kan føle sig her i landet.

Det ses ofte, at partneren bliver isoleret og kun har kontakt til Danmark igennem den danske ægtefælle, og dette er hæmmende på både integrationen og på partnerens selvværd. Hvis du som den danske part gør alt, hvad du kan, for at dine venner også bliver din partners venner, og samtidig støtter din partner i at få egne venner udenom dig, bliver forholdet mere afbalanceret, samtidig med at din partner ikke så hurtigt kører sur i det at bo i et andet land.

Netværk

Som før nævnt er det en god terapi at tilmelde sig en af vores netværksgrupper, der med jævne mellemrum afholder uformelle arrangementer for interesserede. Her mødes vi og deler erfaringer, hygger og sludrer. Det er ikke altid, der kun bliver talt blandede ægteskaber, men i netværksgrupperne mødes man med andre i samme båd, og vi gør, hvad vi kan for også at inkludere de udenlandske ægtefæller i hyggen. Hvis du/I er interesserede, så kontakt vores netværk eller bestyrelsen for kontakter til andre i jeres område.

Børn

Det kan oftest være nemt nok at enes på tværs af kulturelle forskelle, når man bare er 2 og nyforelskede, men når der kommer børn ind i billedet, er det en anden sag. Derfor er det en rigtig god ide at snakke om børneopdragelse og hvad man forventer af sig selv og den anden og hvilke metoder, man ville finde naturlige i børneopdragelse.