Akademisk arbejde

Whats love got to do with it?

Beskrivelse: Speciale om familiesammenføring fra kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi ved Århus Universitet. Forfatter: Heidi Joensen. Sommer 2013.

Good Day! My name is Martin and I am a Danish citizen
Beskrivelse: Problem-solving, knowledge-sharing, and trust in online interaction – the case of family reunification.
Forfatter: 
Astrid Jensen & Annette Grindsted,  I Mediekultur. Journal of media and communication research. Vol 28, No 53 (2012).

Love ain't got no color?

Beskrivelse: Afhandling vedr. attitude overfor interraciale ægteskaber i Sverige, Malmö Högskola 2011.
ForfatterSayaka Osanami Törngren

National identitet på prøve
Beskrivelse: Undersøgelse af tilknytningen til hjemlandet blandt danskere bosat i Sverige pga. danske familiesammenføringsregler, ÆUGs hjemmeside 2009-2010.
Forfatter: Anne Zacho Møller

Network Formation and Sense of Belonging
Beskrivelse: An investigation of social boundaries and affiliation of non-EU spouses of Danish citizens resident in Sweden. Master thesis , International Migration and Ethnic Relations, Malmö Högskola 2009.
Forfatter: Anne Zacho Møller

Beskrivelse: Undersøgelse af pardannelsesmønstre og holdninger til partnervalg og ægteskab blandt unge i Danmark med etnisk minoritetsbaggrund. Rapport 04:09 fra det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 2004.
Forfattere: Garbi Schmidt og Vibeke Jakobsen

Restriktioner og rettigheder
Beskrivelse: Opgave om eksildanskere i Sverige, Minoritetsstudier, Københavns Universitet 2009.
Forfatter: Anne Zacho Møller

Ændrede familiesammenføringsregler
Beskrivelse:  Hvad har de nye regler betydet for pardannelsesmønstret blandt etniske minoriteter? Rapport 09:28 fra det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 2009
Forfattere: Garbi Schmidt, Brian Krogh Graversen, Vibeke Jakobsen, Tina Gudrun Jensen og Anika Liversage.

Årets ord er Udlændingeservice
Beskrivelse: Speciale om Udlændingeservices krisekommunikation i forbindelse med Metockdommen og beskyldningerne om vildledning i 2008.  Copenhagen Business School 2009.
(Brugerundersøgelse findes på siderne 70-77, samt i bilag 30-33 med diagrammer over brugernes svar i bilag 31.)
Forfatter: Tanja Winsløv.