Foreningens formål

ÆUGS FORMÅL


At sikre danske borgeres ret til frit at vælge deres ægtefælle og bo sammen i Danmark uanset ægtefællens nationalitet, alder, religion, uddannelse, erhvervserfaring mm.

At sikre en ordentlig og human behandling under processen med at søge visum, opholdstilladelse og dansk statsborgerskab til den udenlandske ægtefælle og deres børn.

At sikre dansk-udenlandske ægtepar trygge rammer omkring livet i Danmark og den højest mulige grad af ligebehandling med andre borgere.

At bidrage til at skabe respekt omkring dansk-udenlandske ægtepar. 
 

VI ARBEJDER FOR

At synliggøre de problemer og urimeligheder, som den gældende udlændingelov volder for dansk-udenlandske familier.

At give medlemmerne kvalificeret information, rådgivning og støtte, når der søges om visum og opholdstilladelse og under en evt. klagesag.

At skabe en positiv holdning i befolkningen omkring udlændinges betydning for Danmark, så der opnås en folkelig opbakning til en rimelig lovgivning. 

At permanent opholdstilladelse skal kunne opnås efter et vist antal år i Danmark uden krav om fuldtidsarbejde eller aktivt medborgerskab eller andre ting, der kan forhindre dansk-udenlandske familier i at opnå den relative tryghed, som det giver at have permanent opholdstilladelse i Danmark.

At dansk-udenlandske familier kan bo i Danmark uden at blive udsat for økonomisk diskrimination i form af f.eks. optjeningsprincipper til børnecheck eller sundhedsydelser, urimeligt høje ansøgningsgebyrer eller forbud mod at trække på de sociale ydelser, som også dansk-udenlandske familier betaler til via skatten.

At udlændinge, som bor i Danmark, skal have mulighed for efter et vist antal år at opnå dansk statsborgerskab på rimelige og overkommelige vilkår.

At få en integrationslovgivning som sikrer en ordentlig behandling i kommunerne, god sprogundervisning og anerkendelse af udenlandske uddannelser.
 

VI TAGER AFSTAND FRA

  • Tvangsægteskaber
  • Proformaægteskaber
  • Diskrimination på basis af race, religion, national eller etnisk oprindelse, formueforhold mm.